Οι αποφράξεις των αγγείων του ματιού έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης σε ανθρώπους με υψηλούς παράγοντες κινδύνου, όπως μεγάλη ηλικία, υπέρταση, υψηλή χοληστερίνη και σακχαρώδης διαβήτης. Ανάλογα με τη μορφή και την έκταση των βλαβών, υπάρχουν διάφορες μορφές θεραπείας, όπως ενέσεις μέσα στο μάτι αντιαγγειογενετικών ή αντιφλεγμονωδών παραγόντων (κορτιζόνης), ή τοπικό ή εκτεταμένο laser. Η παρακολούθηση της κατάστασης του κέντρου της όρασης (της ωχράς κηλίδας) γίνεται με μηχάνημα οπτικής τομογραφίας συνοχής (oct), που είναι απαραίτητο να συνυπολογιστεί για την τελική απόφαση της θεραπείας.