Ο στραβισμός είναι μια κατάσταση κατά την οποία τα μάτια δεν προσηλώνουν ταυτόχρονα στο ίδιο αντικείμενο. Στη μικρή ηλικία, χωρίς την κατάλληλη θεραπεία, μπορεί να οδηγήσει στην αμβλυωπία («τεμπέλιασμα») του ματιού, δηλαδή στην αδυναμία του να δει καθαρά λεπτομέρειες ακόμα και με τη χρήση γυαλιών. Η θεραπεία του μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική, ανάλογα με τα ευρήματα.