Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι μια πάθηση που προκύπτει στο πίσω μέρος του ματιού, λόγω της προοδευτικής βλάβης που υφίστανται τα αγγεία του, εξαιτίας του σακχαρώδους διαβήτη (υψηλού σακχάρου στο αίμα). Οι αιμορραγίες και διαρροή υγρού (οίδημα) από τα αγγεία στο κέντρο της όρασης (ωχρά κηλίδα), που προκαλούν σταδιακή μείωσή της, αντιμετωπίζονται σήμερα με ενέσεις αντιαγγειογενετικών παραγόντων μέσα στο μάτι ή/και με laser.

Η δημιουργία παθολογικών αγγείων σε διάφορα σημεία του ματιού, που έχουν την τάση να αιμορραγούν (νεοαγγείων), αντιμετωπίζεται με εκτεταμένο laser. Η παρακολούθηση της κατάστασης της ωχράς κηλίδας γίνεται με μηχάνημα οπτικής τομογραφίας συνοχής (oct). Η μορφή, η θέση και η εξέλιξη του οιδήματος σε συνδυασμό με άλλα κλινικά στοιχεία οδηγούν τον οφθαλμίατρο στην απόφαση για την ανάγκη ή μη και για το είδος της θεραπείας που θα χορηγηθεί. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στις φωτογραφίες.